Bạn đã biết trailing stop/trailing profit của bybit chưa?

Vote this post

Bybit hiện đã có Trailing Stop, đây là một cách linh hoạt hơn của lệnh thoát thông thường. Một điểm dừng sẽ cho phép lệnh dừng sẽ theo giá giao dịch cuối cùng dựa trên khoảng cách và hướng được đặt trước và sẽ tự động chuyển sang khóa lợi nhuận hoặc dừng lỗ.

Trên Bybit, để đặt hoặc điều chỉnh điểm dừng(trailing stop), hãy điều hướng đến tab ‘Vị trí’ và đặt khoảng cách theo dõi mong muốn.

Ví dụ:

+ Một nhà giao dịch mở một vị trí dài của các hợp đồng BTCUSD ở mức 8.000 USD và đặt khoảng cách là 500 USD.

+ Nếu giá giao dịch cuối cùng không bao giờ vượt quá 8.000 USD, điểm dừng sẽ được kích hoạt ở mức 7.500 USD giống như mức dừng lỗ thông thường.
+ Nếu giá giao dịch cuối cùng chuyển sang 9.000 USD, giá dừng lại sẽ tự động được điều chỉnh tăng thêm 1.000 USD (giá dừng có thể được điều chỉnh sau mỗi 0,5USD) và điểm dừng sẽ được kích hoạt ở mức 8,500 USD.

Dừng lỗ sẽ được kích hoạt chỉ khi có bất kỳ sự thoái lui nào 500 USD từ mức giá cao nhất đạt được. (Như được thấy từ ví dụ sơ đồ bên dưới)

Thiết lập giá kích hoạt để kích hoạt vị trí trailing Stop như thế nào ?

Khi thiết lập một lệnh dừng kéo. Một nhà giao dịch có tùy chọn để thiết lập giá kích hoạt để kích hoạt vị trí của điểm dừng. Chức năng này cho phép nhà giao dịch kích hoạt điểm dừng chỉ khi vị trí có lãi, được gọi là “Lợi nhuận giao dịch”

Ví dụ:

Giá giao dịch cuối cùng (LTP) hiện tại là 7000 và nhà giao dịch đang giữ một vị thế dài. Anh ta chỉ muốn đặt một điểm dừng ở khoảng cách 100 khi LTP đã đạt 8000.

Người giao dịch chỉ cần nhập 8000 vào giá Kích hoạt và 100 trong điểm dừng.
Khi LTP đạt 8000, lệnh dừng kéo sẽ được đặt và giá kích hoạt bắt đầu của lệnh dừng kéo sẽ là 8000- 100 = 7900 USD

** Xin lưu ý rằng nếu không có giá kích hoạt được đặt, điểm dừng sẽ có hiệu lực ngay lập tức theo giá giao dịch cuối cùng hiện tại.

MỞ TÀI KHOẢN BYBIT


💥 Các sàn Forex & Crypto 375Group đang giao dịch gồm:

👉 Snapex,Margin Crypto: https://375group.club/snapex

👉 ByBit,Margin Crypto BTC/USDT: https://partner.bybit.com/b/vn375

👉 Tigerwit, Forex Broker: https://375group.club/VN375Tigerwit


💥 Cộng đồng chính thức của 375GROUP gồm :

👉 375Group Official Group: https://t.me/VN375Group_Official

👉 375Group Official Channel: https://t.me/VN375Group_Channel

👉 Facebook Group: https://www.facebook.com/groups/375GROUP/

👉 Facebook Page: https://www.facebook.com/375group.page

Triệu Long (Mr.) - 375Group®

Đầu tư tài chánh là một trò chơi mà người chơi để thắng cuộc cần sự tỉnh cáo cao độ và mục tiêu rõ ràng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Vui lòng nhập Captcha *