Tìm hiểu về bảo hiểm HYIP, thông tin, quy định và cách thức để nhận được tiền bảo hiểm tại 375Group.Club

Vote this post

I. Bảo hiểm HYIP là gì?

Bảo hiểm hay khoản bồi thường tổn thất là một quỹ tiền mặt được admin của dự án HYIP chi trả hoặc được trích ra từ quỹ chung của blog nhằm đền bù sự tổn thất của NĐT, một hoặc toàn phần tại một chương trình (dự án) đầu tư cụ thể có thông báo được bảo hiểm từ phía blog.

Ví dụ: chương trình đầu tư X đóng bảo hiểm với số tiền 500$ cho chương trình của họ tại blog, điều này có nghĩa là trong trường hợp lừa đảo, số tiền 500$ này sẽ được chi trả lại toàn bộ cho NĐT đăng kí đầu tư theo chúng tôi. Họ là những người đã chịu tổn thất. Bảo hiểm chính là một cách để giảm thiểu rủi ro khi đầu tư.

Ngoài ra, blog sẽ có các khoản bảo hiểm đột xuất, nghĩa là dự án có thể không được admin của dự án HYIP đóng tiền bảo hiểm, mà số tiền bảo hiểm này được chúng tôi lấy từ tài khoản cá nhân và bù đắp các tổn thất cho các nhà đầu tư.

Lưu ý rằng đây là bảo hiểm tổn thất đầu tư chứ không phải bảo hiểm trên toàn bộ số tiền bạn đầu tư vào chương trình (dự án) đầu tư.

II. Bảo hiểm HYIP có tác dụng gì?

1.Thu hút và tạo niềm tin cho NĐT tham gia tại chương trình (dự án) đầu tư;

2.Giảm thiểu một phần rủi ro cũng như những tổn thất từ các chương trình lừa đảo.

III. Điều kiện để nhận được tiền bảo hiểm

1.Đăng kí tài khoản và đầu tư trực tiếp dưới link giới thiệu của blog tại chương trình (dự án) được bảo hiểm theo thông báo;

2.Đã đặt đơn yêu cầu hoàn tiền hoa hồng giới thiệu (RCB) tại chương trình (dự án) đầu tư có bảo hiểm theo thông báo, đây là điều kiện bắt buộc bạn phải thực hiện để chúng tôi có thể xác minh rõ thông tin cũng như có số liệu thống kê chính xác nhất nhằm tránh các trường hợp lừa đảo. Nếu bạn không đặt đơn yêu cầu RCB chúng tôi sẽ từ chối yêu cầu bồi thường từ bạn;

3.Đầu tư vào gói (kế hoạch) đầu tư mà chúng tôi “Khuyến nghị đầu tư“, bạn có thể xem tại phần “Sơ lược thông tin” trong bài viết giới thiệu, đánh giá về chương trình (dự án) đầu tư. (Xem hình dưới)

Vì sao chúng tôi lại đưa ra lời khuyến nghị?

Bởi thực tế trong rất nhiều chương trình đầu tư có kế hoạch không khả thi và gần như bạn sẽ mất toàn bộ số tiền đầu tư nếu gửi tiền vào những kế hoạch đó. Hãy xem ví dụ bên dưới đây:

Ví dụ: Đây là kế hoạch đầu tư của chương trình FosterBit bao gồm gói đầu tư “FB-4.1%” và “FB-1200%“. Khi giới thiệu chương trình này, chúng tôi sẽ khuyến nghị bạn đầu tư vào gói “FB-4.1%” và không khuyến nghị bạn đầu tư vào gói “FB-1200%” với lợi nhuận 1200% sau 70 ngày của FosterBit, nếu bạn đầu tư vào những kế hoạch đầu tư không khuyến nghị bạn sẽ không nhận được tiền bào hiểm từ chúng tôi

* Các kế hoạch không được khuyến nghị nghị đầu tư

1.Chu kì đầu tư “kéo dài” so với các gói đầu tư khác trong cùng dự án.

Ví dụ: dự án chứa các kế hoạch với chu kì từ 1-10-100 ngày. Không khuyến nghị đầu tư ở đây là gói đầu tư trong 100 ngày

2.Gói đầu tư có lợi nhuận cao hơn vượt trội (siêu lợi nhuận) so với các gói đầu tư khác trong cùng một dự án.

Ví dụ: trong dự án có 3 kế hoạch với mức lãi:

+  Kế hoạch đầu tư đầu tiên là 3% hàng ngày trong 40 ngày,

+  Kế hoạch đầu tư thứ hai là 5% hàng ngày trong 30 ngày,

+  Kế hoạch đầu tư thứ ba là 1000% sau 20 ngày

=> Kế hoạch thứ ba trong dự án này là kế hoạch không được khuyến nghị đầu tư

3. Mức tiền đầu tư lớn tại dự án đầu tư.

Ví dụ: trong dự án đầu tư, có 3 mức đầu tư với mức lợi nhuận khác nhau:

+  Kế hoạch đầu tư đầu tiên với mức lãi 2% hàng ngày trong 60 ngày với mức đầu tư tối thiểu 20$

+  Kế hoạch đầu tư thứ hai mức lãi 3% hàng ngày trong 60 ngày với mức đầu tư tối thiểu 1,000$

+  Kế hoạch đầu tư thứ ba mức lãi 4% hàng ngày trong 60 ngày với mức đầu tư tối thiểu 10,000$

=> Không khuyến nghị đầu tư tại kế hoạch thứ 3 với mức đầu tư tối thiểu 10,000 đô la

4.Chỉ bảo hiểm cho khoản tiền gửi không tái đầu tư từ ví tài khoản đầu tư (*) tại chương trình (dự án) với tổng mức đầu tư không vượt quá 501$, nếu đầu tư vượt quá mức quy định này, sẽ không được nhận tiền bảo hiểm. Đừng quên đa dạng hóa danh mục đầu tư của bạn, hãy chia nhỏ ra nhiều chương trình khác nhau.

(*) tiền gửi không tái đầu tư từ ví tài khoản đầu tư là khoản tiền gửi bạn phải gửi trực tiếp từ ví cá nhân của bạn (Ví PM, Ví Blockchain, Ví Coinbase,…) vào chương trình (dự án) đầu tư.

5.Báo danh trong vòng 3 ngày tính từ thời điểm phía blog bắt đầu mở đơn yêu cầu bồi thường.

IV. Các trường hợp không nhận được tiền bảo hiểm

1.Không là thành viên đăng kí trực tiếp dưới link giới thiệu của blog;

2.Đầu tư vào những chương trình không có bảo hiểm theo thông báo;

3.Đầu tư vào những chương trình có bảo hiểm nhưng đã hết hạn bảo hiểm, đã được blog thông báo ngừng bảo hiểm cho chương trình (dự án) đầu tư đó;

4.Không đặt đơn yêu cầu hoàn tiền hoa hồng (RCB);

5.Đầu tư vào những kế hoạch không được “Khuyến nghị đầu tư“;

6.Tái đầu tư từ số tiền (số dư) trong ví tài khoản đầu tư;

7.Đầu tư vượt quá mức quy định 501$;

8.Báo danh muộn từ ngày thứ 4 trở đi tính từ thời điểm phía blog bắt đầu mở đơn yêu cầu bồi thường (thời điểm từ ngày thứ 4 trở đi, chúng tôi bắt đầu đóng đơn yêu cầu để thực hiện tính toán việc bồi thường cho NĐT)

9.Có những hành vi gian lận khi lập đơn yêu cầu bồi thường: không thống kê đúng số tiền RCB, số tiền đã rút, số tiền tổn thất, ngày đầu tư, số tiền đầu tư,…Hãy lưu ý đơn yêu cầu bồi thường được chúng tôi xử lí thủ công và tính toán chi tiết từng thành viên đã gửi đơn yêu cầu nên hãy thật cẩn thận, nếu không chúng tôi có quyền từ chối đơn yêu cầu bồi thường từ bạn.

V. Cách thức tính tiền bảo hiểm

A. Tổng số tiền tổn thất của NĐT không vượt quá quy mô bảo hiểm

Ví dụ: Chương trình X bảo hiểm 500$ cho dự án của họ tại blog

* Giả sử có 6 người tham gia đầu tư lần lượt là:

1.Đầu tư 100$

2.Đầu tư 50$

3.Đầu tư 200$

4.Đầu tư 500$

5.Đầu tư 1,000$

6.Đầu tư 100$

* Tổng kết lợi nhuận như sau:

1.Đầu tư 100$ (Lợi nhuận 200$)

2.Đầu tư 50$ (Hòa vốn)

3.Đầu tư 200$ (Lỗ 100$)

4.Đầu tư 500$ (Lỗ 300$)

5.Đầu tư 1,000$ (Lỗ 800$) – Bị loại vì vi phạm điều 7 tại điều kiện nhận bảo hiểm (mục IV)

6.Đầu tư 100$ (Lỗ 100$)

* Tổng thiệt hại được xác định như sau:

–  Là những người bị thiệt hại (loại số 1 & số 2)

–  Đầu tư không được vượt quá mức quy định 501$ (loại số 5)

=> Các trường hợp được nhận bảo hiểm là số 3; 4 & số 6 với tổng mức thiệt hại là: 100$ + 300$ + 100$ = 500$

Đây là trường hợp số tổn thất của toàn bộ NĐT không vượt quá phạm vi bảo hiểm nên toàn bộ số tiền mất của người số 3; 4 & 6 sẽ được bồi thường lại hoàn toàn

B. Tổng số tiền tổn thất của NĐT vượt quá quy mô bảo hiểm

Ví dụ: Chương trình X bảo hiểm 500$ cho dự án của họ tại blog

* Giả sử có 6 người tham gia đầu tư lần lượt là:

1.Đầu tư 300$

2.Đầu tư 200$

3.Đầu tư 600$

4.Đầu tư 2,000$

5.Đầu tư 500$

6.Đầu tư 400$

* Tổng kết lợi nhuận như sau:

1.Đầu tư 300$ (Lỗ 200$)

2.Đầu tư 200$ (Lợi nhuận 100$)

3.Đầu tư 600$ (Hoà vốn)

4.Đầu tư 2,000$ (Lỗ 1,000$)  – Bị loại vì vi phạm điều 7 tại điều kiện nhận bảo hiểm (mục IV)

5.Đầu tư 500$ (Lỗ 500$)

6.Đầu tư 400$ (Lỗ 300$)

* Tổng thiệt hại được xác định như sau:

–  Là những người bị thiệt hại (loại số 2 & số 3)

–  Đầu tư không được vượt quá mức quy định 501$ (loại số 4)

=> Các trường hợp được nhận bảo hiểm là số 1; 5 & số 6 với tổng mức thiệt hại là: 200$ + 500$ + 300$ = 1,000$

Vì tổng số thiệt hại của NĐT là 1,000$ vượt quá quy mô bảo hiểm (500$), nên chúng tôi sẽ có cách tính như sau:

Số tiền bảo hiểm nhận được = (Quy mô bảo hiểm : Tổng số tiền tổn thất) x Số tiền tổn thất của cá nhân

Từ công thức tính toán này số tiền bảo hiểm mà người số 1; 5 & 6 lần lượt nhận được là:

1.Lỗ 200$, nhận bồi thường = [quy mô bảo hiểm (500$) : tổng số tiền tổn thất (1,000$)] x số tiền tổn thất của cá nhân (200$) = 100$

5.Lỗ 500$, nhận bồi thường 250$

6.Lỗ 300$, nhận bồi thường 150$

VI. Cách tính số tiền bạn đã nhận

1.Số tiền bạn đã nhận = Số tiền RCB + Số tiền lãi đã nhận

2.Số tiền lãi đã nhận được tính theo công thức:

Số tiền lãi đã nhận = (Ngày kết thúc* – Ngày đầu tiên trả lãi về tài khoản) x % lãi nhận hàng ngày x Số tiền đầu tư

Ghi chú:

(*) Ngày kết thúc là ngày chương trình đầu tư dừng hoạt động (ngừng thanh toán) được thông báo chính thức từ phía là blog.

Ví dụ: Bạn đầu tư 100$ vào chương trình X với lợi nhuận 5% mỗi ngày và hoa hồng được hoàn lại là 5% số tiền gửi.

Ngày bạn đầu tư là 18/01/2019, ngày bạn nhận lãi đầu tiên là ngày 19/01/2019. Vào ngày 29/01/2019, phía blog có thông báo chính thức chương trình X dừng hoạt động và tất cả thành viên tham gia đầu tư trực tiếp dưới link giới thiệu của blog chịu tổn thất sẽ được bồi thường.

Sau khi có thông báo chính thức, bạn bắt đầu tính toán số tiền đã nhận theo 2 công thức trên:

+  Bạn xác định được rằng số tiền RCB bạn nhận được là 5% số tiền gửi tương ứng là 5$

+  Đối với số tiền lãi đã nhận, bạn xác định ngày nhận lãi đầu tiên bạn nhận được là ngày 19/01 đến ngày kết thúc theo phía thông báo từ blog là ngày 29/01, nghĩa là bạn đã được nhận lãi 10 ngày với lợi nhuận 5% hàng ngày

-> Số tiền lãi bạn đã nhận được: 10 ngày x 5%/ngày x 100$ đầu tư = 50$

=> Số tiền bạn đã nhận được = 5$ (RCB) + 50$ (số tiền lãi đã nhận) = 55$

3.Lợi nhuận của bạn luôn phải được rút đều đặn, nếu quy định rút mỗi ngày, bạn phải thực hiện rút tiền mỗi ngày; nếu quy định rút mỗi tuần, mỗi tháng, bạn phải thực hiện rút tiền mỗi tuần, mỗi tháng. Khi bạn có cơ hội rút nhưng bạn không rút tiền, khi tính toán thiệt hại, chúng tôi vẫn coi đó là một khoản tiền bạn đã rút ra.

VII. Thời gian thanh toán bảo hiểm

Thời gian nộp đơn yêu cầu bồi thường sẽ kéo dài trong vòng 3 ngày tính từ thời điểm phía blog bắt đầu mở đơn yêu cầu và sẽ mất 1- 4 ngày tiếp theo để tính toán và chuyển tiền bồi thường cho bạn. Vì vậy tính từ thời điểm phía blog có thông báo bồi thường đến khi bạn nhận được tiền bảo hiểm sẽ kéo dài tối đa là 7 ngày.

Nếu cần thêm thông tin xác thực chúng tôi sẽ liên hệ với bạn qua email bạn đã đăng kí, vì vậy hãy giữ liên lạc với chúng tôi qua email : 375group.club@gmail.com

Trân trọng,

QTV. 375Group.Club Blog


💥 Các sàn Forex & Crypto 375Group đang giao dịch gồm:

👉 Snapex,Margin Crypto: https://375group.club/snapex

👉 ByBit,Margin Crypto BTC/USDT: https://partner.bybit.com/b/vn375

👉 Tigerwit, Forex Broker: https://375group.club/VN375Tigerwit


💥 Cộng đồng chính thức của 375GROUP gồm :

👉 375Group Official Group: https://t.me/VN375Group_Official

👉 375Group Official Channel: https://t.me/VN375Group_Channel

👉 Facebook Group: https://www.facebook.com/groups/375GROUP/

👉 Facebook Page: https://www.facebook.com/375group.page

Triệu Long (Mr.) - 375Group®

Đầu tư tài chánh là một trò chơi mà người chơi để thắng cuộc cần sự tỉnh cáo cao độ và mục tiêu rõ ràng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Vui lòng nhập Captcha *