Thẻ: Ngân hàng phía nam Hàn Quốc thực hiện chuyển tiền bằng Bitcoin