Kênh giá – Channel là gì ?

Vote this post

Đào sâu hơn về lý thuyết đường xu hướng và vẽ một đường song song với đường xu
hướng tăng hoặc đường xu hướng giảm thì chúng ta sẽ tạo ra được kênh. Kênh giá này giúp xác định điểm mua và bán. Cả đỉnh và đáy của kênh giá đều thể hiện những vùng hỗ trợ và kháng cự tiềm năng.

Để tạo một kênh tăng, đơn giản là vẽ một đường song song với đường xu hướng tăng và và di chuyển đường thẳng đó vào vị trí mà nó có thể chạm được nhiều đỉnh nhất.

Để tạo một kênh giảm, đơn giản là vẽ một đường song song với đường xu hướng giảm và di chuyển đường thằng đó vào vị trí mà nó có thể chạm được nhiều đáy nhất.

Khi giá chạm vào đường xu hướng phía dưới thì có thể dùng như 1 tín hiệu mua, ngược lại khi giá chạm vào cạnh trên của đường xu hướng, có thể dùng như tín hiệu bán.

Có 3 dạng kênh:

  1. Kênh tăng (giá tạo các đỉnh cao mới và đáy cao mới)
  2.  Kênh giảm (giá tạo các đỉnh thấp mới và đáy thấp mới)
  3. Kênh ngang (một khoảng – ranging)

Những điều cần nhớ về kênh giá :

  • Khi thiết lập kênh giá, các đường xu hướng cần phải song song với nhau.
  •  Vùng đáy của kênh giá là vùng xem xét mua còn vùng đỉnh của kênh giá là vùng xem xét bán.
  •  Giống như vẽ đường xu hướng, ĐỪNG BAO GIỜ ép giá vào trong kênh mà bạn muốn.

Nguồn: Tổng hợp


💥 Các sàn Forex & Crypto 375Group đang giao dịch gồm:

👉 Snapex,Margin Crypto: https://375group.club/snapex

👉 ByBit,Margin Crypto BTC/USDT: https://partner.bybit.com/b/vn375

👉 Exness, Forex Broker: https://one.exness.link/a/u3ntu7er

Triệu Long (Mr.) - 375Group®

Đầu tư tài chánh là một trò chơi mà người chơi để thắng cuộc cần sự tỉnh cáo cao độ và mục tiêu rõ ràng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Vui lòng nhập Captcha *