[Not Paying] Review Cloudware – Lợi nhuận 3% hàng ngày- mãi mãi, thanh toán tức thì

Từ ngày 11-05-2019 Cloudware không thanh toán,vui lòng ngừng đầu tư Cloudware là nền tảng đầu tư trực tuyến được đăng

Read more

[Not Paying] Review HYIP ProProfit – Dự án lãi suất 2-2.5%/ ngày rút gốc bất kỳ lúc nào

Chiều ngày 05-03-2019 ProProfit.me thanh toán chậm bất thường=>Stop invest theo dõi thêm Proprofit.me ý tưởng là tạo một cộng

Read more

[Not Paying] HYIP TOKEX: Nền tảng giao dịch tiền điện tử (Crypto Exchange Platform)- Lãi suất 5%/ngày – Thanh toán tức thì

Từ ngày 27-03-2019 Tokex.cc ngừng thanh toán,như vậy tokex.cc chạy được 30 ngày thanh toán với lãi suất 5%/ngày=>Ngừng đầu

Read more

[Not Paying] HYIP Splitt – Dịch vụ Cloud Mining với lợi nhuận từ 2.64%/ngày. Đầu tư tối thiểu 0.001 BTC. Hỗ trợ đa cổng thanh toán

Từ ngày 24-11-2018 Splitt không thanh toán, vui lòng không đầu tư HYIP  Splitt ý tưởng là một nhà cung cấp dịch

Read more