[Not Paying] HYIP TOKEX: Nền tảng giao dịch tiền điện tử (Crypto Exchange Platform)- Lãi suất 5%/ngày – Thanh toán tức thì

Từ ngày 27-03-2019 Tokex.cc ngừng thanh toán,như vậy tokex.cc chạy được 30 ngày thanh toán với lãi suất 5%/ngày=>Ngừng đầu

Read more

[Not Paying] HYIP Splitt – Dịch vụ Cloud Mining với lợi nhuận từ 2.64%/ngày. Đầu tư tối thiểu 0.001 BTC. Hỗ trợ đa cổng thanh toán

Từ ngày 24-11-2018 Splitt không thanh toán, vui lòng không đầu tư HYIP  Splitt ý tưởng là một nhà cung cấp dịch

Read more

[Not Paying] HYIP Westlandstorage : Đầu tư nhận 1% mỗi ngày,lợi nhuận suốt trong quá trình site còn chạy đặc biệt có Bounty lên đến hơn 150$

Từ ngày 24-11-2018 Westlandstorage không thanh toán, vui lòng không đầu tư 1- Vài nét về  Westland storage.com , xây

Read more

[Problem]HYIP Octoin là gì ?– Nền tảng đầu tư kinh doanh, khai thác coin, phát triển đồng OCC coin và trao đổi P2P

Hiện tại Octoin có vấn đề và giá thấp khả năng cải thiện rất khó vì vậy các bạn không

Read more