Bibox sẽ Khởi động Chương trình Khen thưởng: Chia sẽ 20% lợi nhuận mỗi tuần cho các Holder BIX coin

Bibox sẽ khởi chạy Chương trình Khen thưởng BIX vào lúc 00:00 2018.3.19.

*Chương trình Khen thưởng BIX như sau:

+ Yêu cầu cho người dùng: Giữ BIX trong Bibox.com, và ít nhất là giao dịch một lần trong Bibox mỗi tuần.

+ Số tiền thưởng: 20% lợi nhuận ròng hàng tuần của Bibox.com

+ Thời gian phân phối tiền thưởng : 17:00 vào mỗi Thứ Sáu

+ Cơ cấu thưởng : BIX CoinAltcoin một số được nhận từ hoa hồng nền tảng và phân phối tỷ lệ cho người sử dụng.

+ Circulating Supply of BIX là: 130,000,000 và Bibox sẽ giành 20% lợi nhuận ròng để chia sẻ với chủ sở hữu BIX.

Ví dụ: Lợi nhuận ròng trong tuần này là 100BTC trong Bibox.com, nếu bạn giữ 130.000BIX, bạn sẽ nhận được (130.000/130.000.000) * 20% * 100BTC = 0.02BTC mỗi tuần. Nếu số tiền giao dịch và chi phí hoạt động của nền tảng không thay đổi, bạn sẽ nhận được 1,04 BTC mỗi năm.

Số lượng người dùng đăng ký và khối lượng giao dịch của Bibox tăng nhanh, số tiền thưởng cũng sẽ được tăng lên. Chúng tôi mong muốn mang lại nhiều lợi ích hơn cho người dùng của mình. Cảm ơn bạn một lần nữa vì sự ủng hộ và động viên của bạn đối với chúng tôi.

ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN BIBOX TẠI ĐÂY


Triệu Long (Mr.) - 375Group®

Triệu Long (Mr.) - 375Group® - Rất đam mê tài chánh và du lịch